Binixo

Halaga Kataga Ano ang kailangan mo
Ang aming kasalukuyang mga utang na halaga para sa unang-time na mga aplikante ay mula sa 2,000 hanggang 10,000 PHP. Ang mga borrower sa mabuting kalagayan ay maaaring humiram ng hanggang 20,000. Term ng pagbabayad – 7, 15, 21 o 30 araw Mula sa 22 hanggang 60 taon; Magtrabaho ngayon o may regular na kita at may wastong tirahan sa Metro Manila at iba pang mga napiling lugar sa Pilipinas