ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละครั้งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราไม่เกิน 5 เท่าของฐานเงินเดือนผู้กู้ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น ผู้ร้องขอสินเชื่อส่วนบุคคลมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท ดังนั้น ผู้ขอสินเชื่อจะสามารถรับเงินก้อนจากธนาคารได้จำนวน 50,000 บาท หรือ ผู้ร้องขอสินเชื่อส่วนบุคคลมีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท ดังนั้น ผู้ขอสินเชื่อจะสามารถรับเงินก้อนจากธนาคารได้จำนวน 45,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน หลังจากที่ได้รับเงินก้อนแล้วผู้ที่ขอสินเชื่อจะต้องทำการจ่ายคืนกับสถาบันการเงินที่ร้องขอสินเชื่อทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น โดยดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลมีทั้งดอกเบี้ยต่ำและสูงแตกต่างกันตามสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยบางแห่งคิดดอกเบี้ยขั้นต่ำเพียง 0.70% ต่อเดือน เป็นต้น

ทำไมสินเชื่อจึงเป็นที่นิยม

การกู้สินเชื่อส่วนบุคคลในปี 2562 นี้เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆตามสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตและแปรปรวนในประเทศไทย โดยสาเหตุหลักที่คนส่วนมากตัดสินใจในการจะกู้สินเชื่อนั้นคือความจำเป็นที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่อย่างรวดเร็ว สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไว เพียงผู้กู้แสดงหลักฐานทางการเงินก็สามารถได้รับเงินก้อนภายใน 3 วัน สถาบันการเงินบางแห่ง ไม่เช็คภาระหนี้ จากที่ผู้ร้องขอสินเชื่อหลายท่านไม่ได้รับการอนุมัติจากที่มีภาระหนี้จำนวนมาก ทำให้การอนุมัติเงินสดนั้นรวดเร็วมากขึ้น เช่น ธนาคาร CIMB, UOB เป็นต้น ช่วยให้สถานการณ์ทางการเงินของผู้กู้คล่องตัวยิ่งขึ้น อย่างเช่นการกู้สินเชื่อเพื่อนำมาโปะหนี้เก่าแบบเร่งด่วน ไม่ว่าจะเพื่อเป็นการลงทุน การศึกษา

ใครเป็นผู้ขอสินเชื่อ

หลายคนอาจจะต้องเจอกับวิกฤติทางการเงินของแต่ละครอบครัวซึ่งบางเหตุการณ์อาจจะใหญ่และหนักหน่วงจนกระทั่งต้องทำให้เราเข้าไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อบรรเทาสถานการณ์ทางการเงินให้ดีขึ้น ดังนี้เองผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลอาจได้แก่ ผู้ที่ต้องการวางแผนหนี้สินใหม่ อันเนื่องจากผู้กู้มีแหล่งหนี้จากหลายแห่ง ดังนั้นการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจึงเป็นการกู้เงินออกมาก้อนใหญ่โดยมีเวลาชำระและดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แน่นอน เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้กู้สามารถจัดการบริหารการเงินได้ดีขึ้น

ภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของตลาดในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

personal loan in Thailandจากผลการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ความต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัยของภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่1 จากมาตรการ LTV (การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย) ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 คาดว่าความต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัยนี้จะลงลงเนื่อจากมาตรการ LTV นี้เช่นกัน ทั้งนี้ภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของตลาดในประเทศไทยปี 2562 นั้นทางสถาบันการเงินได้เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลในทุกวัตถุประสงค์โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากที่แนวโน้มของคุณภาพสินเชื่อนั้นด้อยลงจากมาตรฐานการให้สินเชื่อที่ผ่านมากมา อีกทั้ง สถาบันการเงินยังมีการคุมเข้มเรื่องการปล่อยสินเชื่อในไตรมาสที่ 2 เพิ่มมากขึ้นจากการประกาศใช้มาตรการ LTV ที่กล่าวไปข้างต้น

การสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. ในกรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี และต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

การสมัครสินเชื่อ

 1. ผู้กู้จะขอสินเชื่อที่ไหนดี หรือธนาคารไหนดีนั้น ควรเลือกสถานที่ที่สะดวกและใกล้บ้านโดยเบื้องต้นอาจมีการสัมภาษณ์และขอเอกสารพื้นฐานในการประกอบการพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ
 2. สถาบันการเงินจะวิเคราะห์และพิจารณาคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ โดยส่วนมากแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (พิจารณาจาก วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ, คุณสมบัติผู้กู้, ความสามารถในการผ่อนชำระ เป็นต้น)
 3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และเตรียมพร้อมต่อการทำสัญญาในขึ้นตอนต่อไป

วิธีการขอสินเชื่อวงเงินสูง

ตลาดการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศไทยตอนนี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ประชาชนมีเงินสดหมุนเวียน ไม่ว่าจะเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการบริโภคในครัวเรือน โดยการขอสินเชื่อส่วนบุคคลบางประเภทไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยวิธีการขอสินเชื่อเพื่อได้วงเงินสูงนั้น ผู้กู้อาจทำตามได้ง่ายๆดังนี้

 1. ประวัติการกู้เงินของผู้กู้ ผู้กู้ต้องพยายามชำระเงินกู้ที่ค้างชำระอยู่หรือให้น้อยที่สุดก่อนทำการยื่นกู้สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล เพราะก่อนที่สถาบันการเงินจะทำการอนุมัติสินเชื่อให้นั้นจะต้องให้บริษัทเครดิตบูโรตรวจสอบประวัติหนี้สินของผู้กู้ก่อน หากผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีก็มีแนวโน้มจะได้รับการอนุมัติวงเงินสูงกว่า
 2. ในบัญชีของผู้กู้ต้องมีการเดินบัญชีตลอดเวลา เช่นการขอสินเชื่อส่วนบุคคลของพนักงานประจำที่จะมีรายได้เข้ามาทุกเดือน ทำให้ทางสถาบันการเงินสามารถมั่นใจได้ว่า ผู้กู้จะสามารถผ่อนชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลตามกำหนดได้แน่นอน
 3. ผู้กู้ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วนมากที่สุด เพื่อให้การพิจารณาการกู้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งหากถูกทางสถาบันการเงินปฏิเสธมาก็จะทำให้การขอสินเชื่อในรอบต่อไปยากมากขึ้นด้วย

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

ขั้นตอนการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินการขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล เมื่อผู้กู้ตั้งใจว่าจะทำการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลและได้ยื่นใบสมัครให้แก่สถาบันการเงินเรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาทางสถาบันการเงินก็จะเริ่มขั้นตอนการให้กู้สินเชื่อ ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลจะอนุมัติง่ายหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้กู้เองด้วย ตัวอย่างเช่นระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลของออมสิน กำหนดไว้อย่างแน่นอนว่าผู้กู้จะต้องมีครบทั้ง 4 ปัจจัยได้แก่ ประวัติการเงิน, รายได้ของผู้ยื่น, หนังสือรับรองการประกอบอาชีพ และ เอกสารที่พร้อม ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการอาจกล่าวง่ายๆได้ดังนี้

บริษัทรับใบสมัครและทำการตรวจสอบอันดับเครดิต

 • ผู้กู้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติแก่สถาบันการเงิน โดยพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ, คุณสมบัติของผู้กู้, ความสามารถของผู้กู้ในการผ่อนชำระเงิน รวมไปถึงประเภทและมูลค่าของหลักประกัน
 • สถาบันการเงินพิจารณาเอกสารของผู้กู้ โดยตรวจสอบอันดับเครดิตของผู้กู้หรือความสามารถของผู้กู้ในการผ่อนชำระเงินคืนในแต่ละเดือน โดยทั้วไปแล้วสถาบันการเงินจะว่าจ้างให้บริษัทเครดิตบูโรเป็นผู้ตรวจสอบเครดิตของผู้กู้
 • หากคำขอของผู้กู้ได้รับการอนุมัติ ต่อมาจะทำการเรียกนัดผู้กู้มาเพื่อทำสัญญาและได้มอบเงินก้อนให้กับผู้กู้ทันที

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้ที่มาใช้บริการขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินนั้น แน่นอนว่าทางสถาบันการเงินนั้นๆจะต้องมีนโยบายการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับที่สุดแน่นอนโดยการจะนำข้อมูลของผู้กู้มาใช้นั้นจะต้องได้รับอนุญาติจากผู้กู้เสียก่อน แต่ในขณะเดียวกันทางสถาบันการเงินอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกในกรณีที่สำคัญเช่น เปิดเผยเพื่อการดำเนินการทางกฏหมายในกรณีมีคดีความเกิดขึ้น หรือการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทเครดิตบูโรเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลของผู้กู้ก่อนที่ทางสถาบันการเงินจะตัดสินในให้สินเชื่อ เป็นต้น

บริษัทสินเชื่อในตลาดประเทศไทย

ตัวอย่างสถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบริการสินเชื่อส่วนบุคคล ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารไทยเครดิต
 • อิออน
 • เงินติดล้อ
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี

คุณสามารถค้นหารีวิวของสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีทั้งรายละเอียดและข้อมูลที่อัปเดตตลอดเวลา

สินเชื่อส่วนบุคคล — IPayLoans